Výročí 120 let sivické školy

Náhled obrázku

V letošním roce si připomínáme 120 let výročí od vzniku sivické školy. V září jsme oslavovali...

1.září 1888 poprvé nastoupili první žáci do nově postavené školy. Letos tedy oslavujeme 120. výročí založení naší školy. Tato významná událost vyvrcholila oslavou, na kterou byli zváni všichni současní i bývalí žáci, učitelé, zaměstnanci, rodiče a příznivci školy. Na slavnostní setkání spojené s kulturním programem, prohlídkou školy a pohoštěním přišlo opravdu hodně hostů . Jsme rádi, že k nám zavítal i pan hejtman Juránek a spolu s paní starostkou pronesli po úvodní bohoslužbě krátké uvítání. Milou návštěvou byli i přátelé z Itálie, kteří s sebou přivezli výstavu z Mattarella z období 1. světové války.

V prostorách školy jste si mohli prohlédnou starou i novou část budovy, včetně velké tělocvičny, šaten, mateřské školy, jídelny, družiny, keramické dílny, počítačové učebny a moderně vybavených tříd. Čekala na vás historická třída, moderní učebna s interaktivní tabulí, výstava úspěchů v mezinárodní spolupráci projektů eTwinning, výstava starých hraček, výstava fotografií současnosti i minulosti, ukázka prací keramické dílny…

Většina návštěvníků navštívila také odpolední vystoupení dětí sivické školy, poslechli si Sivickou kapelu a shlédli večerní divadelní vystoupení. Někteří vydrželi až do nočních hodin při tanci a hudbě kapely Kolorez. Mnozí se do školy aspoň na chvíli vrátili po mnoha letech a mohli srovnávat, vzpomínat, hodnotit a snad jsme dokázali, že dnešní děti se učí a vyrůstají v prostředí, které my starší jim můžeme aspoň trošku závidět. Na závěr bychom chtěli všem, kteří pomáhali připravit a zorganizovat tuto výstavu moc a moc poděkovat. Jsme rádi, že jsou lidé, kteří naší škole fandí a za to Vám všem ještě jednou díky.