Zápis do MŠ


2.5.2018 od 8.00 do 12.30 hod

24. 4. 2018 budeme mít od 8 hod do 12. 30 hod Den otevřených dveří pro zájemce o školku. Rodiče si vyzvednou přihlášky (ve třídě BERUŠEK). Komu tento termín nevyhovuje, dohodne se s vedoucí učitelkou na jiném termínu vyzvednutí přihlášek - 605 776 221.

2. 5. 2018 bude zápis do MŠ od 8 hod do 12. 30 hod (ve třídě BERUŠEK). K zápisu přineste rodný list dítěte a vyplněné přihlášky, které musí být potvrzené od dětského lékaře. Nesmí chybět potvrzení lékaře, že je dítě řádně očkované.

16. 5. 2018 vyvěsíme seznam přijatých dětí (pod číslem, které přidělíme) na hlavní dveře budovy školy. Od 16. 5. do 18. 5. také vedoucí učitelka telefonicky sdělí všem přihlášeným rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí.

Případné dotazy zodpovíme na 605 776 221.