Distanční výuka


Milí žáci. Opět nastala nutnost distanční výuky. Řiďte se pokynů třídních učitelů. Učivo si rozvrhněte a pravidelně se učte. Rodičům děkujeme za spolupráci.

Domácí učení od 26. - 30.10.2020

Podzimní prázdniny