Domácí učení


Milé děti, vzhledem k mimořádné situaci i nadále musíme pokračovat v zadávání domácího učení. Doporučujeme si úkoly rozdělit a pravidelně plnit. Vytvořte si každodenní režim s přestávkami a nezapomeňte i na cvičení:-) Velmi děkujeme i rodičům za spolupráci:-)

1. ročník - týden 30.3.-3.4.2020

Slabikář str. 68 - 71
Pracovní sešit do ČJ - str. 41
Matematika str. 5 - 8 (zelené příklady ústně)
Počítáme zpaměti sl. 59
Písanka 3 str. 20 - 23
Prvouka str. 53

2. ročník - od 23.3. do 3. 4. 2020

Český jazyk: učebnice str. 82 – 86 (písemně úkoly se symbolem sešitu)
pracovní sešit str. 13 – 15
okopírované prac. listy str. 22 e, f; str. 34 cv. 1, 2
Matematika: pracovní sešit č. 7 str. 1 - 5, (shrnutí učiva v 6. dílu si necháme do školy)
Počítáme zpaměti 3 do str. 8 (dle potřeby)
Počítáme zpaměti 2 do str. 16 (dle potřeby)
Čtení: čítanka str. 111 - 114
Psaní: písanka str. 18 - 20
Prvouka: učebnice str. 46 - 47, pracovní sešit str. 58 - 59.
Anglický jazyk: Days of the week (dny v týdnu). Pracovní list: 1) obtáhnout slova, 2) nalepit dny v týdnu ve správném pořadí.
youtube: Days of the Week Song | The Singing Walrus

3.ročník - týden 30.3. - 3.4.2020

Protože potřebujeme zpětnou vazbu, posílám test z ČJ.
Odpovídejte na email kvitkomat@seznam.cz, nebo sms 721340411.

Test ČJ
1. Doplň v řadě vynechaná slova: Sytý,syrový, sychravý, usychat, sýček, syčet
2. Napiš slovo, u kterého doplňuješ i,í,y,ý: R_bářská s_ť, s_rové papriky, malý s_n,
3. Doplň do vět vyjmenovaná slova nebo slova příbuzná:______ je menší hlodavec. Had začal ____. Kůň klapal ____. ____ je obávaný plevel. Hmyz pomáhá _____ květy.

ČESKÝ JAZYK
Čj s.87-88 ústně, s.89/3,5a,b písemně
Čj PS s.26
Čj psaní s.15-16
ČÍTANKA s.125-127
Aj opakování lekce 24, slovíčka, číst, napiš anglicky o svém zvířátku
MATEMATIKA - Geometrie
M s. 89-90, s.90 opsat do sešitu, s.96
PRV s.48-49 léto na poli
Správná řešení z minulého týdne:
https://uloz.to/file/NeSKSYEmPhWZ/3-trida-1-doc

4. ročník - týden 30.3.- 3.4.2020

ČJ - učebnice s. 83,84 (možno pracovat ústně, na folie, diktát s.84/11 písemně), prac. sešit s. 22 - písemně
M - s.114-117 (některé úkoly možno řešit na folie). Pokud řešíš písemně, nezapomeň vždy označit do sešitu datum, stranu a cvičení.
PŘ - s.58 - 59 (číst + zápis do sešitu)
VL - s. 22 - 23 (číst + zápis do sešitu)
A - lekce 22 + prac. sešit lekce 22 (při psaní slovíček do slovníčku výslovnost slovíček hledej v zadní části učebnice nebo PS)
ČT - individuální zájmová četba

5. ročník -týden 23.3.- 27.3.2020

ČJ: str. 99/ cv. 3 +a,b, cv. 4+b, cv. 5+a
str. 100/ cv. 4
str. 101/ cv.2 + a, b, c
str. 102 - NAUČIT SE DRUHY ZÁJMEN
ČJ - PS: str. 16/ cv. 2, 3, str. 17/ cv. 1 celé (a-f)
M: str: 102/ cv. 6, cv. 11 - jen vypočítat
str: 103/ cv. 3, 5,
str: 104/ cv. 9, cv. 12, 15
VL- Do konce března přečíst v učebnici str. 65 - 68.
Opsat z učebnice do sešitu str. 66 a 68 (A co je důležité?).
A - pokračovat další lekce 21 + prac. sešit (při psaní slovíček do slovníčku výslovnost slovíček hledej v zadní části učebnice nebo PS)
PŘ - uč. str.56 + opsat zápis, prac. sešit str. 33
ČT - individuální zájmová četba

Děkujeme, mějte se pěkně a sledujte pravidelně webové stránky naší školy.

Zkopírujte si tento odkaz, kdyby jste se nudili: https://www.prozeny.cz/clanek/alternativy-uceni-v-karantene-aneb-tipy-jak-na-domaci-skolu-62866