Informace k přijímání žáků do 6. ročníku


Informace k přijímání žáků do 6. ročníku ZŠ a MŠ Pozořice pro školní rok 2020/2021


- pokud Vaše dítě přestupuje z jiné školy do 6. ročníku ZŠ a MŠ Pozořice, je potřeba vyplnit Žádost o přijetí
– přestup z jiné školy, potřebný dokument naleznete v příloze
– vyplněnou a podepsanou žádost posílejte na emailovou adresu: info@zspozorice.cz nebo poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Pozořice, U Školy 386, Pozořice 66407, nebo žádost vhoďte do schránky u vchodu do jídelny ZŠ
– vyjádření o přijetí žáka obdrží rodiče na informační schůzce, o které budou rodiče informováni prostřednictví emailové adresy uvedené v žádosti o přijetí