Obědy pro seniory


Nadále zajištěny....

Školní jídelna ZŠ a MŠ Sivice bude nadále zajišťovat obědy přo přihlášené seniory.
Vzledem k volné kapacitě školní jídelny nabízíme na přechodnou dobu možnost vaření obědů dalším občanům nad 65 let. Hlaste se u vedoucí školní jídelny paní Staňové v době od 8 do 12 hodin. Do vyčerpání kapacity obědů.