Prezentujeme na Lisabonské konferenci

Náhled obrázku

26. 10. 2009 Praha, Lisabonská konference

Naše úspěšné projekty eTwinning jsme měli tu čest prezentovat na mezinárodní Lisabonské konferenci v Praze. Setkání vedoucích osobností v oblasi školství a tělovýchovy za účasti i mezinárodních delegátů mělo být podmětem k tvořivosti a inovaci v oblasti našeho školství. My měli tu možnost představit naše účinkování v programu eTwinning a prezentovat naše úspěšné projekty Encyklopedii zvířat a Školu bez hranic. Měli jsme upřímnou radost o zájem a pochvalu našich projektů a děkujeme za pozvání.

Pavel a Míla Vrtělovi