Zápis do MŠ


od 2. 5. do 16. 5. 2021.


Zápis do mateřské školy bude probíhat v době od 2. 5. do 16. 5. 2021.

Vzhledem k epidemiologické situaci bude zápis probíhat pouze distančně, bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Formuláře si stáhnete, vyplníte, necháte potvrdit dětským lékařem a odevzdáte v MŠ.
Způsoby odevzdání vyplněných formulářů jsou následující:
Poštou - doručení do 14. 5. 2021.
E-mailem (snecci.sivice@seznam.cz) - doručení do 16. 5. 2021 (pouze s elektronickým podpisem).
V zalepené obálce do poštovní schránky vedle hlavního vchodu do budovy školy Sivice - doručení do 16. 5. 2021.

Do přijímacího řízení budou zařazeny pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

Přijetí přihlášky Vám potvrdím e-mailem s registračním číslem Vašeho dítěte, pod kterým bude v přijímacím řízení vedeno.

Pokud budete mít nějaký dotaz nebo budete potřebovat poradit, volejte na tel. č. 605 776 221.

Vedoucí uč. Iveta Nosová